Wyszukiwanie ofert

rodzaj nieruchomości

transakcja

lokalizacja

cena (od - do)
-

powierzchnia (od - do)
-

ilość pokoi (od - do)
-

numer oferty

« wróćNieruchomości czyli co?

Pojęcie nieruchomości


Rozważania o nieruchomościach warto rozpocząć od zrozumienia czym są nieruchomości jako takie, słowo, które tak powszechnie się używa. O nieruchomościach mówi się w odniesieniu do gruntu lub w korelacji do mienia. System prawny w Polsce bezpośrednio i jednoznacznie nie definiuje tego pojęcia. Przeszukując krajowe akty prawne, znaleźć można trzy rodzaje definicji: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe oraz części budynków. Dociekanie szczegółowego ich znaczenia pozostawmy prawnikom i wszelkim wykładniom prawa. Różnorodność znaczeniowa samego pojęcia nieruchomości rozciąga się w zależności od szeregu funkcji i ich zadań. Codziennie w pracy obcując z domami, mieszkaniamilokalami, budynkami, gruntami, obiektami użyteczności publicznej, obiektami przemysłowymi nie ma to, aż takiego znaczenia ale całościowo określa obszar działalności biura nieruchomości w Koszalinie i najbliższej okolicy.
 

Nieruchomości - ujęcie prawa cywilnego


Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), "nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności". Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).
 

Nieruchomości - ujęcie wieczystoksięgowe


W myśl zapisów art. 24 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, "nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą". Fakt utworzenia dla nieruchomości odrębnej księgi wieczystej jest wymogiem formalnym jej wyodrębnienia. "Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości". Jednak, w ramach jednej księgi wieczystej mogą być ujawnione działki, które niekoniecznie muszą spełniać warunki określone w przytoczonym powyżej art. 46 § 1 k.c. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości.

Zobacz także nieruchomości Koszalin