Wyszukiwanie ofert

rodzaj nieruchomości

transakcja

lokalizacja

cena (od - do)
-

powierzchnia (od - do)
-

ilość pokoi (od - do)
-

numer oferty

« wróćNieruchomości Koszalin, czyli jak bezpiecznie wynająć mieszkanie w Koszalinie cz.2

Kontynuując temat bezpiecznego wynajmu mieszkania w tej części przestawimy dokumenty jakie właściciel mieszkania musi przygotować dla najemcy. Kto dysponuje aktualnymi, zgodnymi z przepisami wzorami takich dokumentów?

Biuro nieruchomości w Koszalinie.

 
Skorzystanie z pomocy biura nieruchomości może zabezpieczyć właściciela przed przykrymi sytuacjami. Aby móc skorzystać z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego, umowa, którą zawiera właściciel z najemcą, musi zawierać:

1. Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu.
2. Wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
3. Oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającej tytuł prawny do  lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowany, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.
 
Właściciel mieszkania, aby móc skorzystać z najmu okazjonalnego musi zgłosić zawarcie umowy naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania. Ma na to 14 dni od rozpoczęcia najmu. Jeśli nie dotrzyma tych założeń, umowa zawarta pomiędzy stronami będzie zwykłą umową najmu, którą regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów. Na jak długo na podstawie umowy o najem okazjonalny może zostać wynajęte mieszkanie lub dom?

 

Nieruchomość na maksymalnie dziesięć lat.


Okres ten może zostać następnie przedłużony. W umowie właściciel musi określić, na jak długo oddaje lokal do wynajęcia, zachowując oczywiście 10-letnie ograniczenie. Dołączyć należy do niej wszystkie dodatkowe dokumenty i oświadczenia mające zabezpieczyć bezproblemowy przebieg procedury opuszczenia mieszkania w momencie wygaśnięcia umowy bądź po jej wcześniejszym wypowiedzeniu.

Umowa o najem okazjonalny sporządzona powinna być zatem na piśmie pod rygorem nieważności. Pracownicy biura nieruchomości mogą pomóc właścicielowi mieszkania w załatwianiu wszystkich formalności.