Wyszukiwanie ofert

rodzaj nieruchomości

transakcja

lokalizacja

cena (od - do)
-

powierzchnia (od - do)
-

ilość pokoi (od - do)
-

numer oferty

« wróćNieruchomości Koszalin, czyli jak bezpiecznie wynająć mieszkanie w Koszalinie cz.3

Najem okazjonalny jest najlepszym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości. Umowa taka zabezpiecza ich prawa do własnego lokalu. Podczas pandemii Covid-19, podczas której wprowadzono przepisy jeszcze bardziej chroniące lokatorów umowa na najem okazjonalny wydaje się być jedynym słusznym rozwiązaniem.
 

Nieruchomości Koszalin wynajem


Jeśli po rozwiązaniu umowy po upływie terminu wypowiedzenia lub jej wygaśnięciu najemca nie ma zamiaru opuścić lokalu, właściciel wręcza mu na piśmie żądanie opróżnienia lokalu. Termin na opróżnienie nie może być dłuższy niż siedem dni, licząc od daty doręczenia żądania najemcy. Jeśli niniejsze żądanie nie przyniosło skutku, właściciel składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dołączonemu do umowy o najem okazjonalny aktowi notarialnemu, w którym najemca dobrowolnie poddał się egzekucji.

Do wniosku dołącza żądanie opróżnienia lokalu, dowód doręczenia go najemcy, dokument przysługujący właścicielowi tytuł prawny oraz potwierdzenie zgłoszenia umowy do naczelnika skarbowego. Jeśli ta procedura zostanie dopełniona, zastępuje ona konieczność wszczynania sprawy o eksmisję lokatora. Co jest celem najmu okazjonalnego?

 

Zapewnienie większej ilości praw właścicielom nieruchomości.


Faktycznie, zawierając umowę w tej formie najmu mogą oni łatwiej, skuteczniej i szybciej pozbyć się uciążliwych lokatorów. Z drugiej jednak strony ciężej jest znaleźć osoby, które spełniają niezbędne warunki zawarte w przepisach dotyczących najmu okazjonalnego. Wielu potencjalnych lokatorów nie jest w stanie wskazać alternatywnego miejsca zamieszkania, które jest niezbędną częścią umowy najmu okazjonalnego. Ilość warunków formalnych również nie będzie pomocna przy sprawnym i łatwym zawarciu umowy najmu.

Następnym utrudnieniem dla właściciela będzie ograniczony cel wynajmu – nie może być on inny niż mieszkaniowy. Potencjalnych najemców odstraszyć może także brak ochrony, którą zapewniają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa musi być zawarta na czas określony. Nie jest także możliwe podpisanie umowy na czas nieokreślony. Dokumenty, informacje i porady w tym zakresie można uzyskać w biurze nieruchomości w Koszalinie.