Wyszukiwanie ofert

rodzaj nieruchomości

transakcja

lokalizacja

cena (od - do)
-

powierzchnia (od - do)
-

ilość pokoi (od - do)
-

numer oferty

REZERWACJA (3901568)

Symbol3901568 Rodzaj nieruchomościDZIAŁKA
Rodzaj transakcjiSPRZEDAŻ StatusNIEAKTUALNA
Cena cena w innych walutach 59 000,00 PLNCena za m257,47 PLN
KrajPOLSKA GminaŚwieszyno
MiejscowośćWłoki Powierzchnia działki879,00 m2
Symbol3901568
Rodzaj nieruchomościDZIAŁKA
Rodzaj transakcjiSPRZEDAŻ
StatusNIEAKTUALNA
Cena cena w innych walutach 59 000,00 PLN
Cena za m257,47 PLN
KrajPOLSKA
GminaŚwieszyno
MiejscowośćWłoki
Powierzchnia działki879,00 m2

opis nieruchomości

REZERWACJA

Na sprzedaż działka w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej.
Działka w kształcie prostokąta.  Wymiary ok. 26m/29m/32m/19m i 26m długość drogi.

Dojazd do działki drogą asfaltową, ok. 1 km od głównej drogi w Świeszynie oraz gruntową. 

Działka leży na terenie, dla której jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

..."§ 6. Ustalenie dla terenów o symbolach 2MN o powierzchni 0,80 ha, 5MN o powierzchni 0,93 ha i 6MN o powierzchni 1,05 ha: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu miejscowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej remonty i przebudowę, dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu miejscowego; 
3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 
4) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 2919 
5) dopuszcza się realizację budynków w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działek budowlanych; 
6) obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się jego zachowanie; 
7) obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 30%. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni zabudowy, dopuszcza się jego zachowanie; 
8) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 0,9; 
9) obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9,0 m. Wyjątek stanowi działka nr 617/21, na której dopuszcza się nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego do wysokości nie większej niż 11,0 m; 
10) obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m; 
11) obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów;..." 

W ofercie na sprzedaż jest również działka:
* 881/3 o pow. 897 m2, z ceną 59.000 zł, wymiary ok. 33m/26m/33m/26m

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Korzystając z formularza kontaktowego wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182). Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest `Galeria Nieruchomości Gasidło, Zalewska, Kuryło, Walczak S.J., z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 160/2. Podawanie danych jest dobrowolne, a przetwarzanie ich jest ściśle związane z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub usunięcia.

kontakt

Małgorzata Zalewska

Małgorzata Zalewska

nr licencji: 21880

biuro@galeriakoszalin.pl

663 232 136 / 94 343 06 40

wyszukaj podobne oferty

zapytaj o szczegóły oferty

lokalizacja