zdjecie

DZIAŁKA - SPRZEDAŻ

miejscowość: Biesiekierz
powierzchnia: 1053,00 m2
cena: 99 000,00 zł

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a nieruchomością nr 3901970 położoną w Biesiekierz.
Oferta cenowa tej nieruchomości wynosi 99 000,00 zł.

Deklaruję wolę nabycia w/w nieruchomości za cenę:

Posiadam środki finansowe na jej nabycie w terminie do:

W przypadku przyjęcia mojej oferty kupna,
do umowy przystąpię najpóźniej do dnia:

Po spełnieniu poniższych warunków:

Deklaruję wpłatę zaliczki/zadatku w wysokości:

Nazwisko i imię Klienta deklarującego wolę nabycia :

Telefon:

Telefon komórkowy :

Adres e-mail: