zdjecie

MIESZKANIE - SPRZEDAŻ

miejscowość: Koszalin
cena: 649 000,00 zł

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a nieruchomością nr 3902059 położoną w Koszalin.
Oferta cenowa tej nieruchomości wynosi 649 000,00 zł.

Deklaruję wolę nabycia w/w nieruchomości za cenę:

Posiadam środki finansowe na jej nabycie w terminie do:

W przypadku przyjęcia mojej oferty kupna,
do umowy przystąpię najpóźniej do dnia:

Po spełnieniu poniższych warunków:

Deklaruję wpłatę zaliczki/zadatku w wysokości:

Nazwisko i imię Klienta deklarującego wolę nabycia :

Telefon:

Telefon komórkowy :

Adres e-mail: