zdjecie

DOM - SPRZEDAŻ

miejscowość: Osieki
powierzchnia: 380,00 m2
cena: 850 000,00 zł

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a nieruchomością nr 3902217 położoną w Osieki.
Oferta cenowa tej nieruchomości wynosi 850 000,00 zł.

Deklaruję wolę nabycia w/w nieruchomości za cenę:

Posiadam środki finansowe na jej nabycie w terminie do:

W przypadku przyjęcia mojej oferty kupna,
do umowy przystąpię najpóźniej do dnia:

Po spełnieniu poniższych warunków:

Deklaruję wpłatę zaliczki/zadatku w wysokości:

Nazwisko i imię Klienta deklarującego wolę nabycia :

Telefon:

Telefon komórkowy :

Adres e-mail: